Base description which applies to whole site
+

4. EMU-saldo en EMU-schuld

Naar huidige inzichten komt het EMU-saldo uit op een tekort van 5,8 procent bbp voor 2010. Dit is hetzelfde als bij Prinsjesdag werd verwacht.

De EMU-schuld komt uit op 64 procent bbp voor 2010. Onderliggend hebben zich enkele mutaties voorgedaan. Enerzijds heeft de onderschrijding van het totaalkader een positief effect op de schuld. Anderzijds staan hier netto-uitgaven tegenover die niet relevant zijn voor het uitgavenkader maar wel een belasting vormen voor de schuld. Het gaat onder andere om het verwerken van de eerste tranche van een (her)financieringslening aan de NIO (Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingssamenwerking) op de begroting van Buitenlandse Zaken (zie Staten-Generaal, vergaderjaar 2009–2010, 28 165, nr. 113 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 28 165, nr. 114) en om het verwerken van de voorfinanciering aan DNB in verband met de betalingsonmacht van de DSB Bank.

EMU-saldo en EMU-schuld op Europees niveau

Onderstaande grafiek geeft het EMU-saldo en de EMU-schuld 2010 weer voor de landen van de eurozone op basis van de Najaarsvoorspellingen van de Europese Commissie.

Grafiek 4.1: EMU-saldo en EMU-schuld in de EU

Grafiek 4.1: EMU-saldo en EMU-schuld in de EU

Ierland heeft een aanvraag ingediend voor steun van de Europese noodmechanismen en het IMF (zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 21 501-07, nr. 764 en brief aan de Tweede Kamer d.d. 29 november 2010 met kenmerk BFB 2010–520M). Het Nederlandse deel ter waarde van in totaal 2,7 miljard euro in de garanties voor de verplichtingen die aangegaan worden voor de financiering van het programma van Ierland valt binnen de door de Kamer reeds goedgekeurde bedragen uit de eerste suppletoire begroting 2010. Nederland staat respectievelijk voor 1,1 miljard euro en 1,6 miljard euro garant voor de verplichtingen die EFSM en EFSF aangaan voor de financiering van het programma van Ierland.

Licence