Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1: Budgettaire kerngegevens (in mld)
 

2010

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

214,0

  

Netto uitgaven onder de kaders1

229,7

Rijksbegroting in enge zin

110,6

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

61,2

Budgettair Kader Zorg

57,9

Overige netto uitgaven

13,6

Rentelasten

9,8

Stimuleringspakket (excl. inkomstenkant)

2,3

Overig (gasbaten, FES, zorgtoeslag etc.)

1,4

Totale netto uitgaven

243,3

  

EMU-saldo centrale overheid

– 29,3

  

EMU-saldo lokale overheden

– 4,8

  

Feitelijk EMU-saldo

– 34,1

Feitelijk EMU-saldo (in % bbp)

– 5,8%

  

EMU-schuld

380,7

EMU-schuld (in % bbp)

64%

  

Bbp

593

1

Het kader zoals vastgesteld bij de start van de vorige kabinetsperiode.

Licence