Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3: UITPUTTING STIMULERINGSPAKKET

kasritme stimuleringspakket stand NJN (in mln euro)

2010

mutaties tov VJN

20111

a. Arbeidsmarkt, Onderwijs en Kennis

   

Arbeidsmarkt: arbeidsmarktbrief SZW (o.a. deeltijd-WW, EVC, scholing, re-integratie)

242

– 72

259

Arbeidsmarkt: jeugdwerkloosheid

124

– 1

30

Arbeidsmarkt: schuldhulpverlening

50

 

50

Onderwijs: versterking mbo; conciërges; zij-instromers, werkscholen, wijkscholen

168

0

0

Kennis: versterking kennisinfrastructuur; tijdelijke inzet kenniswerkers

180

– 24

24

Verlenging aflopende innovatieprogramma’s (uit het FES)

51

14

450

Snelle uitvoering FES projecten innovatie

104

4

13

Totaal

917

 

826

b. Duurzame economie

   

Snelle uitvoering FES projecten Milieu en Duurzaamheid

130

– 15

26

Duurzaam ondernemen

52

 

10

Duurzame agrarische sector

6

– 38

38

Energie: energiebesparing woningen

30

  

Energie: sloopregeling autobranche

28

  

Energie: wind op zee (500 mw extra commiteren bij komende SDE tender)

15

  

Uitvoering Motie van Geel ruimtelijke economie

57

 

50

Snelle uitvoering FES projecten Ruimtelijk Economisch Beleid

91

– 244

244

Totaal

409

 

368

c. Infrastructuur en (woning)bouw

   

Bouw: onderhoud en bouw zorg- en abwz-instellingen

320

 

– 50

Bouw: onderhoud en bouw jeugdzorginstellingen

55

  

Bouw: onderhoud en bouw scholen

164

– 1

1

Bouw: versnelling BLS + ISV

125

– 7

– 150

Infra: Deltaprogramma (w.o. Zandsuppleties)

50

 

– 30

Snelle uitvoering FES projecten Infra

64

– 143

143

Infra: versnelling bruggen en renovatie wegen

138

 

– 213

Infra: vaarwegen, sluizen en binnenhavens

88

– 37

– 88

Totaal

1 004

 

– 387

d. Liquiditeitsverruiming bedrijfsleven

   

Versoepeling verliesverrekening 2008

– 120

 

– 215

Verruimen afdrachtvermindering WBSO

150

 

15

Enveloppe MKB

53

 

23

Schiphol/luchtvaart/vliegtax

277

 

277

VAMIL/MIA

30

 

9

EIA

146

 

15

Verlaagd BTW tarief isolatie

25

 

25

Totaal

561

 

149

1

Deze bedragen zijn soms gespreid over 2011 en latere jaren.

Licence