Base description which applies to whole site

4. EMU-saldo en EMU-schuld

Naar huidige inzichten komt het EMU-saldo uit op een tekort van 3,8 procent bbp voor 2012.

Tabel 4.1 Ontwikkeling EMU-saldo sinds Miljoenennota 2013 (in procenten bbp)
 

2012

EMU-saldo Miljoenennota 2013

– 3,8

Inkomsten

– 0,2

EU-afdrachten

0,1

Overige uitgaven

0,1

Najaarsnota 2012

– 3,8

Het EMU-saldo is gelijk aan de raming ten tijde van de Miljoenennota 2013. De EU- afdrachten en de overige uitgaven onder de kaders RBG-eng en SZA laten beide een meevaller zien van 0,1 procent bbp. Hier staat een tegenvaller van de belasting- en premie-inkomsten van 0,2 procent bbp tegenover.

De EMU-schuld bedraagt naar verwachting 70,5 procent bbp voor 2012. Onderstaande tabel geeft de mutatie in de EMU-schuld ten opzichte van de raming bij Miljoenennota 2013 weer.

Tabel 4.2 Ontwikkeling EMU-schuld sinds Miljoenennota 2013 (in procenten bbp)
 

2012

EMU-schuld Miljoenennota 2013

71,5

EFSF Spanje

– 1,0

Najaarsnota 2012

70,5

In deze raming is de transitie van het Spaanse programma voor de financiële sector van het EFSF naar het ESM verwerkt. Op 28 november 2012 is door de Raad van gouverneurs van het ESM de transitie van het Spaanse programma voor de financiële sector van het EFSF naar het ESM aangenomen. Eurostat heeft bepaald dat leningen van het ESM in tegenstelling tot leningen van het EFSF geen effect hebben op de EMU-schuld.

Licence