Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Inkomsten

De raming van de belasting- en premieontvangsten 2012 is ten opzichte van de Miljoenennota 2013 met 1,2 miljard euro neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2012 tot en met de maand oktober.

Tabel 3.1 Mutatie van de belasting- en premieontvangsten 2012 op EMU-basis (in miljarden euro)
 

Stand MN 2013

Stand NJN 2012

Mutatie

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

223,1

221,8

– 1,2

w.v. belastingen en premies volksverzekeringen

171,0

169,7

– 1,2

w.v. premies werknemersverzekeringen

52,1

52,1

0,0

De neerwaartse bijstelling van de inkomsten betreft een aantal belastingsoorten. Verreweg de grootste bijstelling (– 0,6 miljard euro) vindt plaats bij de vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn er negatieve mutaties bij de overdrachtsbelasting, de energiebelasting en de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Deze neerwaartse bijstellingen zijn gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2012 tot en met de maand oktober. De verwachtingen over de ontvangsten uit de overige belastingsoorten en premies werknemersverzekeringen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de stand Miljoenennota 2013.

De raming van de vpb over 2012 is met – 0,6 miljard euro bijgesteld. Zowel de realisaties in de tweede helft van dit jaar als het niveau van de aanslagoplegging tot en met oktober geven aanleiding tot deze bijstelling. De ontvangsten uit de bpm kennen ten opzichte van de Miljoenennota een tegenvaller van 0,3 miljard euro. Deze bijstelling volgt uit de gerealiseerde ontvangsten en is in lijn met de ontwikkeling van verkoop van nieuwe auto’s waarbij de trend van een steeds kleiner en zuiniger wagenpark zich nog steeds doorzet. Op basis van de meest recente realisaties is tevens de raming van de overdrachtsbelasting neerwaarts bijgesteld (0,1 miljard euro). Ten slotte is sprake van een tegenvaller van 0,2 miljard euro bij ontvangsten uit de energiebelasting (onderdeel van de belastingen op milieugrondslag).

Tabel 3.2 Mutatie belasting- en premieontvangsten 2012 EMU-basis uitgesplitst (in miljarden euro)
 

Mutatie

Kostprijsverhogende belastingen

– 0,6

Omzetbelasting

0,0

Accijnzen

0,0

Belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting en assurantiebelasting)

– 0,1

Belastingen op milieugrondslag (w.o. energiebelasting)

– 0,2

BPM/MRB

– 0,3

Overige kostprijsverhogende belastingen

0,0

   

Belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen

– 0,6

Loon- en inkomstenheffing

0,0

Dividendbelasting

0,0

Vennootschapsbelasting

– 0,6

Successierechten

0,0

Overige belastingen op inkomen, winst, vermogen en niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

0,0

   

Totaal belastingen en premies volkverzekeringen

– 1,2

   

Premies werknemersverzekeringen

0,0

   

Totaal belastingen en premies

– 1,2

Licence