Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Budgettaire kerngegevens

Tabel 1 Budgettaire kerngegevens (in miljarden euro)
 

2015

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

240,0

   

Netto-uitgaven onder het uitgavenkader

248,0

Rijksbegroting in enge zin

107,2

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

75,6

Budgettair Kader Zorg

65,2

Overige netto-uitgaven

5,8

Gasbaten

– 6,8

Rentelasten

7,8

Zorgtoeslag

4,0

Overig

0,7

Totale netto-uitgaven

253,8

   

EMU-saldo centrale overheid

– 13,9

   

EMU-saldo decentrale overheden

– 2,1

   

Feitelijk EMU-saldo

– 16,0

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

– 2,3%

   

EMU-schuld

455

EMU-schuld (in procenten bbp)

66,8%

   

Bruto binnenlands product (bbp)

681

Licence