Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

159

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 2,1

     

– 2,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Afrekening bcf

– 156,9

     

– 156,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 159

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

0

ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

0

Het plafond van het Btw-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds. De toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de aandelen van de gezamenlijke gemeenten in het BCF in het gerealiseerde jaar. Bij Najaarsnota 2017 is het aandeel van gemeenten van 156,9 mln. in de geraamde ruimte onder het plafond voor 2017 toegevoegd aan het gemeentefonds.

Licence