Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Accres Provinciefonds

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

21,4

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

2,1

     

2,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 23,5

     

– 23,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 21,4

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

0

ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

0

Het plafond van het Btw-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het provinciefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de aandelen van de gezamenlijke provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar. Bij Najaarsnota 2017 is het aandeel van provincies van 23,5 mln. in de geraamde ruimte onder het plafond voor 2017 toegevoegd aan het provinciefonds.

Licence