Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.680,5

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Abvw akkoord 1% eenmalige uitkering

25,4

   

Abvw akkoord 2,5% loonsverhoging

86,3

   

Dekking abvw akkoord

– 111,8

   

Onderrealisatie investeringen

– 180

   

Diversen

– 0,3

     

– 180,4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Doorwerking ontvangsten

– 67,9

   

Diversen

1,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 4,7

     

– 71,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 251,7

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

8.428,7

Totaal Internationale samenwerking

273,1

Stand Najaarsnota 2017

8.701,8

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

404,9

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Bijstellen ontvangsten

– 67,9

     

– 67,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 67,9

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

336,9

Totaal Internationale samenwerking

14,1

Stand Najaarsnota 2017

351

Abvw akkoord 1% eenmalige uitkering, Abvw akkoord 2,5% loonsverhoging, Dekking abvw akkoord

Defensie en de centrales van overheidspersoneel hebben op 12 oktober jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. De centrales van overheidspersoneel zullen hun achterban over dit onderhandelingsresultaat raadplegen. Om bij het bereiken van een akkoord in 2017 het personeel overeenkomstig de nieuwe CAO in 2017 te kunnen uitbetalen, wordt het hiervoor benodigde budget overgeheveld naar de Defensieonderdelen vanaf artikel 12 Nominaal en Onvoorzien.

Onderrealisatie investeringen

Binnen het project F-35 en het project Chinook is er sprake van latere betalingen dan verwacht. De projecten zelf zijn niet vertraagd. Het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) heeft wel vertraging opgelopen door late levering van een leverancier. Bovendien zal een aantal projecten niet meer in 2017 in uitvoering worden genomen, zoals de studie naar de vervanging van M-fregatten en de midlife update van de Fuchspantservoertuigen. Ook zijn verschillende IT projecten vertraagd. Als laatste wordt de reserve voor valutaschommelingen van 40 mln. binnen het investeringsartikel in 2017 niet ingezet.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Dit betreft een herschikking binnen artikel 8 Commando Dienstencentra waarbij 0,3 mln. beschikbaar wordt gesteld voor de militaire attachés.

Doorwerking ontvangsten

Dit betreft lagere ontvangsten uit de verkoop van strategisch materieel. Het gaat hier vooral om achterstallige betalingen uit Jordanië en Griekenland, die later zullen worden ontvangen. Daarnaast is er een lagere opbrengst van de verkoop van dienstpersonenauto’s. Tot slot is de raming van de ontvangsten van de Defensie Materieel Organisatie herijkt en naar beneden bijgesteld.

Diversen – technische mutaties, rijksbegroting in enge zin

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de extra radar op vliegveld De Kooy en een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor JSCU (Joint Sigint Cyber Unit).

Diversen – Niet tot een ijklijn behorend

De lening met het ABP voor 2017 is aangepast op basis van realisatiecijfers. De staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren.

Bijstellen ontvangsten

Zie Doorwerking ontvangsten.

Licence