Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

6.699,2

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Eigen personeel belastingdienst

– 15

   

Ict materieel programma

– 15

   

Vertraging investeringsagenda

– 25

   

Diversen

– 16,2

     

– 71,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Afdrachten staatsloterij

102

   

Bijdrage aan agentschap (programma)

15

   

Eigen personeel belastingdienst

– 39,1

   

Materieel ict

15

   

Diversen

13,1

     

106

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

18,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 0,3

     

17,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

52,7

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

6.751,8

Totaal Internationale samenwerking

45,7

Stand Najaarsnota 2017

6.797,6

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

5.643

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Dividend staatsdeelnemingen

62,5

   

Diversen

3,7

     

66,2

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Afdrachten staatsloterij

102

   

Diversen

11,5

     

113,5

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 1,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Dividend financiële instellingen

348,3

   

Opbrengst verkoop vermogenstitels

2.545,1

   

Diversen

– 0,4

     

2.891,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

3.071,1

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

8.714,1

Totaal Internationale samenwerking

3,8

Stand Najaarsnota 2017

8.718

Eigen personeel belastingdienst (mee- en tegenvallers)

Op 11 april (Kamerstukken II 2016/2017, 31 066, nr. 354) bent u geïnformeerd over de werving van 1.024 nieuwe werknemers in 2017. Een deel van de nieuwe werknemers stroomt pas in 2018 in. Daarnaast stromen de medewerkers gemiddeld later in 2017 in dan vooraf is begroot. Beide ontwikkelingen zorgen voor een incidentele meevaller.

Ict materieel programma

Een aantal ICT projecten is vertraagd of kost minder dan begroot.

Vertraging investeringsagenda

De realisatie op Investeringsagendaprojecten loopt vertraging op. Op 19 september (Kamerstukken II 2017/2018, 31 066, nr. 378) bent u geïnformeerd over de stand van zaken over de Investeringsagenda.

Diversen (uitgaven en ontvangsten, rijksbegroting enge zin, technische en niet tot een ijklijn behorende mutaties)

Dit betreft een saldo van mutaties van onder andere overboekingen aan het BTW-Compensatiefonds en meevallers op de muntcirculatie en het apparaatsbudget van het kerndepartement.

Afdrachten staatsloterij (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van de Wet op de Kansspelen komen de opbrengsten van de Staatsloterij toe aan de Staat. Op basis van de fusieovereenkomst met De Lotto worden deze verrekend met de afdrachten van de Lotto, waarna 63% van het totaal toekomt aan de Staat. De verrekening is opgenomen als technische post bij de uitgaven en ontvangsten. De ontvangst na verrekening is opgenomen onder de post dividend staatsdeelnemingen.

Bijdrage aan agentschap (programma)

Een aantal uitgaven aan Logius wordt al gedaan in 2017 in plaats van 2018, zoals eerder verwacht werd.

Eigen personeel belastingdienst (beleidsmatige mutaties)

Bij een aantal dienstonderdelen (met name Toeslagen, CKC en CAP) is in 2017, vooruitlopend op de formatietaakstelling 2018, besloten vacatureruimte niet op te vullen. Indien noodzakelijk is er extra geld uitgegeven aan uitzendkrachten.

Materieel ict

De Belastingdienst schaft extra licenties aan voor soft- en hardware (digitale werkpakketten).

Dividend staatsdeelnemingen

Doordat de staatsdeelnemingen in totaal meer dividend hebben afgedragen dan geraamd, is de raming in 2017 met 62,5 mln. verhoogd.

Dividend financiële instellingen

De raming dividend financiële instellingen is 348 mln. hoger doordat ABN Amro vanwege goede resultaten meer interimdividend heeft uitgekeerd in het najaar van 2017.

Opbrengst verkoop vermogenstitels

Vanwege de verkoop aandelen ABN Amro en ASR in september 2017 is er 2,5 mld. meer ontvangen dan geraamd.

Licence