Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

5.178

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

33

     

33

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 33,4

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

– 6,4

     

– 39,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 6,7

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

5.171,4

Totaal Internationale samenwerking

52,3

Stand Najaarsnota 2017

5.223,6

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

3.393

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Meevaller acm-boete

39,9

     

39,9

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4

     

4

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

4,8

 

Niet tot een ijklijn behorend

 
   

Diversen

2

     

6,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

50,7

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

3.443,7

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

3.443,7

Diversen (beleidsmatige mutaties RBG-eng uitgaven)

Deze post betreft het saldo van diverse mutaties van een aantal meevallers en EZ-brede knelpunten. Het betreft o.a. enkele meevallers op beleidsartikelen, een investering in het CBS (12 mln.), middelen voor een nieuw cao-akkoord (10,5 mln), de afkoop van Oracle-licenties omdat deze nauwelijks benut worden (6,2 mln.), extra kosten voor het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) (6,3 mln.), een schadevergoeding die naar aanleiding van een uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) betaald dient te worden (4,5 mln.) en een bijdrage vanwege de uitloop van het ICT-project GAMMA (1,9 mln).

Ook betreft het een storting in het Diergezondheidsfonds (DGF) (5,9 mln). De storting in het DGF hangt samen met uitstel van betaling voor een aantal pluimveehouders als gevolg van de fipronilcontaminatie van eieren. Hierdoor wordt vanuit het beleidsartikel 6 een aantal uitgaven in het DGF namens deze pluimveehouders voorgefinancierd.

Diversen (technische mutaties RBG-eng uitgaven)

Deze post betreft het saldo van diverse mutaties waaronder bijdragen van diverse departementen voor TNO. De uitgaven betreffen regionale structuurversterking in Zeeland (13,5 mln, een bijdrage aan de provincie Limburg voor de effecten mijnbouw (3,4 mln.) en de decentralisatie van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) (12,6 mln.) via het provinciefonds, een overheveling naar IenM voor het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (6,7 mln.), en een overheveling naar OCW voor snel internet op scholen (2,8 mln.).

Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend uitgaven)

Dit betreft o.a. een overboeking van 5,6 mln. van het werkbudget van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) naar het apparaatsartikel van de EZ-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten van de NCG-organisatie.

Meevaller ACM-boete

Als gevolg van een aan de NS opgelegde boete, komen er 39,9 mln. meer ontvangsten binnen dan geraamd.

Diversen (beleidsmatige mutaties RBG eng ontvangsten)

Dit betreft o.a. een meevaller in de ontvangsten i.v.m. een versnelde aflossing van een lening door WUR/DLO (13 mln). Hier tegenover staan tegenvallende ACM-ontvangsten uit de markt (o.a. voor telecommunicatie, vervoer en post).

Diversen (technische mutaties RBG-eng mutaties)

Het betreft o.a. minder ontvangsten uit de retributies van Staatstoezicht op de Mijnen (4 mln.) en een onttrekking uit de reserve Apurement (2,7 mln).

Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend ontvangsten)

Het betreft o.a. een verlaging van de aardolie-inkomsten met 2 mln, lagere terugontvangst dividendbelasting van de NOM (1,5 mln.) en een verhoging van de ontvangsten van Agentschap Telecom (8,5 mln).

Licence