Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

32.235,7

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Sectorplannen

– 36

   

Diversen

– 16,9

 

Sociale zekerheid

 
   

Kindgebonden budget

– 119,4

   

Wajong

– 27,1

   

Diversen

– 22,2

     

– 221,6

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,2

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

0

     

– 0,2

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 5,2

 

Sociale zekerheid

 
   

Diversen

1,8

     

– 3,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 225,2

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

32.010,4

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Najaarsnota 2017

32.010,9

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.903,4

Mee- en tegenvallers

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

2,4

 

Sociale zekerheid

 
   

Kindgebonden budget

– 27,6

   

Diversen

8,1

     

– 17,1

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,4

     

– 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 17,5

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

1.885,9

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

1.885,9

Sectorplannen

Dit betreft een neerwaartse bijstelling op het budget voor de sectorplannen als gevolg van vooral een andere fasering in de voorschotten en lagere nabetalingen bij de subsidievaststellingen.

Kindgebonden budget

Er is een meevaller op de uitgaven Kindgebonden budget (WKB). Dit komt met name door de lagere uitgaven voor het lopende jaar en lagere uitgaven aan nabetalingen. Doordat de economie zich gunstiger ontwikkelt, zijn de uitgaven aan inkomensafhankelijke toeslagen lager. Daarnaast is het budgettair beslag van de WKB bij invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen in 2015 verdubbeld. Het effect van deze verdubbeling op de hoogte van de nabetalingen is echter lager dan eerder geraamd. Hierdoor zijn er ook minder terugontvangsten, wat voor een tegenvaller op niet-belastingontvangsten van de SZW-begroting zorgt. Per saldo resteert een meevaller.

Wajong

Er is een meevaller op de Wajong. Dit komt voornamelijk doordat de realisaties van het gemiddelde uitkeringsniveau een lagere stijging laten zien dan eerder geraamd. Daarnaast is ook het aantal Wajong-uitkeringen lager dan eerder verwacht. Dit is een gevolg van een hoger dan geraamde uitstroom uit de Wajong2010.

Diversen (mee- en tegenvallers SZA)

Hieronder vallen verschillende mee- en tegenvallers. De grootste post is de Toeslagenwet, waar de raming met 15 mln. naar beneden is bijgesteld, vooral vanwege minder toeslagen op WW-uitkeringen.

Kindgebonden budget

Bij de Wet Kindgebonden Budget is er een tegenvaller bij de terugontvangsten, zijnde terugbetaling van gebruikers. Net als bij de nabetalingen is bij de ontvangsten het effect van de verdubbeling van de regeling lager dan eerder geraamd.

Licence