Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1 Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)

2018

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

285,1

   

Netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

274,5

Rijksbegroting

124,8

Sociale zekerheid

78,7

Zorg

71,0

Overige netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

2,7

Gasbaten

– 1,9

Zorgtoeslag

4,6

Overig

0,1

Totale netto-uitgaven

277,2

   

EMU-saldo centrale overheid

7,9

EMU-saldo decentrale overheden

– 1,2

   

Feitelijk EMU-saldo

6,7

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

0,9%

   

Bruto binnenlands product (bbp)

773

Tabel 2 Opbouw overheidsschuld

(in miljarden euro; + is schuldverhogend)

2018

1

EMU-schuld begin jaar

419,8

2

 

EMU-saldo centrale overheid

– 7,9

3

 

EMU-saldo sociale fondsen

– 7,7

4

 

EMU-saldo Rijk (2–3)

– 0,2

5

   

Kas-transverschillen en financiële transacties

– 13,5

6

   

Mutatie begrotingsreserves

– 0,3

7

   

Mutatie derdenrekeningen

0,9

8

Financieringstekort Rijk (4+5+6+7)

– 13,1

9

Overige exogene mutaties schuld

– 0,9

10

EMU-saldo decentrale overheden

1,2

11

EMU-schuld einde jaar (1+8+9+10)

407,0

12

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

52,7%

Licence