Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN OP KASBASIS

Tabel 2.1 laat de raming van de belasting- en premieontvangsten van de Miljoenennota 2019 en de Najaarsnota 2018 zien op kasbasis, met op de laatste regels de aansluiting naar de totaalraming op EMU-basis.

Tabel 2.1 Belasting- en premieontvangsten 2018 (op kasbasis)

(In miljoenen euro; «–» is saldoverslechterend)

MN2019

NJN2018

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

87.060

87.068

7

Omzetbelasting

52.421

52.250

– 172

Accijnzen

11.986

12.001

15

MRB

4.131

4.131

0

Belastingen op milieugrondslag

5.113

5.073

– 40

Invoerrechten

3.093

3.133

40

Overdrachtsbelasting

2.838

2.928

90

Assurantiebelasting

2.620

2.660

40

Verhuurderheffing

1.714

1.739

25

BPM

2.219

2.259

40

Bankbelasting

478

447

– 31

Overige

447

447

0

       

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

88.632

89.183

551

Inkomstenbelasting kas

– 2.574

– 2.092

483

Loonbelasting kas

60.934

60.773

– 161

Vennootschapsbelasting

23.696

23.813

117

Dividendbelasting

3.917

4.267

350

Schenk- en erfbelasting

1.938

1.701

– 237

Overige

721

721

0

       

Totaal belastingen op kasbasis

175.692

176.250

558

Aansluiting kas-EMU-basis

763

699

– 64

Totaal belastingen op EMU-basis

176.455

176.949

494

       

Premies VVZ kas

44.301

44.189

– 112

Aansluiting kas-EMU-basis

167

155

– 12

Premies VVZ EMU

44.467

44.344

– 124

Premies werknemersverzekeringen op EMU-basis

63.866

63.866

0

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

284.789

285.159

370

Licence