Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

219,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

14,3

 

14,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

14,3

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

233,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

233,3

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

40,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4,3

 

4,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

4,3

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

44,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

44,8

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een verzamelpost van meerdere mutaties die allen kleiner zijn dan de drempelwaarde van 5 mln. Deze mutaties betreffen onder meer middelen die gerealloceerd zijn ten behoeve van de verbetering van de bestuurskracht op Bonaire (Bestuursakkoord) en Sint Eustatius (tijdelijke wet taakverwaarlozing) en de afronding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Na verrekening van de rijksbijdrage voor Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 vloeit er 4,3 mln. terug naar begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Dit bedrag wordt ingezet voor het dekken van frictiekosten en tekorten op de uitzendbudgetten bij RST en TBO.

Licence