Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

8.445,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

‒ 88,0

 

‒ 88,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 88,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

8.357,6

Totaal Internationale samenwerking

1.516,0

Stand Najaarsnota 2019

9.873,6

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

45,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

45,6

Totaal Internationale samenwerking

127,8

Stand Najaarsnota 2019

173,4

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

De Commissie heeft in april 2019 de eerste aanvullende begroting (Draft Amending Budget, DAB) gepresenteerd met daarin het surplus voor de Europese begroting over 2018. Het surplus bedraagt in totaal 1,8 mld. wat voor Nederland incidenteel een lagere BNI-afdracht van 88 mln. in 2019 tot gevolg heeft. In tegenstelling tot de verwachting bij de Ontwerpbegroting 2020 , is de aanvullende Europese begroting met daarin het surplus toch voldoende tijdig in 2019 door het EP aangenomen, zodat deze alsnog in de Nederlandse afdrachten van 2019 meeloopt. Met deze mutatie wordt het effect op de begroting voor 2019 verwerkt, bij de Voorjaarsnota 2020 wordt het effect hiervan voor 2020 verwerkt.

Licence