Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

10.513,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Digitale veiligheid

75,5

Doorwerking ontvangsten

48,0

Diversen

4,1

 

127,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

11,6

 

11,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

139,2

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

10.652,2

Totaal Internationale samenwerking

263,5

Stand Najaarsnota 2019

10.915,7

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

339,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen ontvangsten

48,0

 

48,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

48,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

387,0

Totaal Internationale samenwerking

6,4

Stand Najaarsnota 2019

393,4

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Digitale veiligheid

Op de Defensiebegroting is 75,5 mln. toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.

Doorwerking ontvangsten

De IT-uitgaven op artikel 7 (Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie) zijn met 21 mln. verhoogd als gevolg van hogere ontvangsten. Deze verhoging wordt gerealiseerd door betalingen van andere departementen aan Defensie voor het gebruik van het Netherlands Armed Forces Integrated Nework (zie ook niet belastingontvangsten). Daarnaast is er een internationaal samenwerkingsverband voor onderhoud aan M-fregatten beëindigd waarbij Nederland 14,7 mln. heeft ontvangen van de resterende middelen. Deze verkregen ontvangsten van 14,7 mln. (zie ook niet belastingontvangsten) zijn ingezet voor hogere instandhoudingsuitgaven van CZSK.

Diversen – Rijksbegroting

Dit betreft een toevoeging van 5 mln. op de Defensiebegroting voor de MIVD ter ondersteuning van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen veiligheidsdiensten. Met deze middelen worden binnen de MIVD concrete stappen gezet op het gebied van intern beleid, werkprocessen en de inrichting van technische systemen om in de praktijk te waarborgen dat aan de eisen uit de WIV 2017 wordt voldaan. Daarnaast betreft dit grotendeels een jaarlijkse bijdrage t.b.v. van het programma progress en kosten vanuit het Budget Internationale Veiligheid voor missies.

Technische mutaties

Diversen – Rijksbegroting

Dit is het saldo van diverse overboekingen tussen Defensie en andere departementen. Het betreft voornamelijk de aanvullende bijdrage van de bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries voor het Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW) van 13,8 miljoen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Bijstellen ontvangsten

Dit is het saldo van verschillende mutaties, waaronder een ontvangst van 21 mln. door betalingen die andere departementen hebben gedaan aan Defensie voor het gebruik van het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Het saldo van ontvangsten wordt ook beïnvloed door een incidentele ontvangst(terugbetaling) van 14,7 mln. bij CZSK vanuit een beëindigd internationaal samenwerkingsverband voor onderhoud aan M-fregatten.

Licence