Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Sociale Verzekeringen

SOCIALE VERZEKERINGEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

58.502,6

Mee- en tegenvallers

 

Sociale zekerheid

 

Arbeidsongeschiktheidsregelingen

‒ 35,7

Ziektewet

27,5

Diversen

‒ 22,4

 

‒ 30,6

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 40,5

 

‒ 40,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 71,1

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

58.431,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

58.431,5

SOCIALE VERZEKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

253,0

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

2,0

 

2,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

2,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

255,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

255,0

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Uit realisatiegegevens van het UWV blijkt dat de gemiddelde uitkering in de WGA lager ligt dan voorheen werd verwacht. Het aantal uitkeringen is ongeveer gelijk gebleven. Dit levert per saldo een meevaller op. Bij de overige arbeidsongeschiktheidsregelingen (IVA, WAO, WAZ) zijn de mutaties van gemiddelde uitkering en aantallen beperkt en per saldo ongeveer 0.

Ziektewet

Uit realisatiegegevens van het UWV blijkt dat het aantal uitkeringen in de ZW hoger ligt dan werd verwacht. Met name doordat het aantal uitzendkrachten dat een beroep doet op de ZW sterker is toegenomen dan waarmee rekening is gehouden. De gemiddelde jaaruitkering in de ZW valt juist lager uit dan werd aangenomen. Doordat de tegenvaller op het aantal uitkeringen groter is dan de meevaller op de gemiddelde jaaruitkering, is per saldo sprake van een tegenvaller op de ZW-uitgaven.

Diversen - Sociale zekerheid

Hieronder vallen verschillende mee- en tegenvallers onder waarvan de grootste posten worden toegelicht. Aan de hand van uitvoeringsinformatie van het UWV is het premiegefinancierde re-integratiebudget voor 2019 naar beneden bijgesteld (11 mln.). Tevens worden er middelen (nog) niet in 2019 besteed (10 mln.). Dit geldt voor uitvoeringskosten UWV en Belastingdienst, voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en voor de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Daarnaast worden de AOW-uitgaven op basis van realisaties juist opwaarts bijgesteld (20 mln.).

Technische mutaties

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft voornamelijk de bijstelling van de WW. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de WW-uitgaven naar beneden bijgesteld (38 mln.). Met name valt het verwachte aantal uitkeringen lager uit.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen - Sociale zekerheid

Op basis van realisatiegegevens van het UWV valt het verhaal op overheidswerkgevers (ontvangsten UFO) iets hoger uit dan eerder verwacht. Dit leidt tot een meevaller van 2 mln.

Licence