Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

3.029,9

Stand Najaarsnota 2019

3.029,9

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

13,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,0

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

13,4

Totaal Internationale samenwerking

66,3

Stand Najaarsnota 2019

79,7

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet-HGIS-ontvangsten. De HGIS-uitgaven en ontvangsten worden in de VT HGIS toegelicht. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op de niet-HGIS-ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.

Licence