Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

191,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 4,1

 

‒ 4,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 4,1

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

187,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

187,0

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

3,9

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

3,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

3,9

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft diverse mutaties. Zo heeft de Eerste Kamer dit jaar andersoortige werk- en vergaderplekken moeten inrichten wegens COVID-19. Het gaat voornamelijk om onderhoudstechnische werkzaamheden om de werk- en vergaderplekken dermate in te richten dat het parlementair proces doorgang kan vinden. Daarnaast is gestart met van de parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag en de tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen. De parlementaire ondervraging Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is inmiddels afgerond. Voor deze parlementaire enquêtes worden middelen aan de begroting van de Staten-Generaal toegevoegd. Tot slot vinden er kasschuiven plaats waarbij middelen uit 2020 worden doorgeschoven naar 2021. Vanwege vertraging in het tijdelijke huisvestingsproject van de Staten-Generaal (renovatie Binnenhof) schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2021. Voor een deel betreft het de werkzaamheden voor het langer gehuisvest blijven aan het Binnenhof. De bijbehorende middelen schuiven eveneens door naar 2021. Daarnaast schuiven er middelen door naar 2021 voor uitgaven aan het project audiovisuele middelen voor de tijdelijke huisvesting van zowel de Eerste als Tweede Kamer.

Licence