Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

8.532,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dab 8

387,6

Dab 9

27,9

Invoerrechten zonnepanelen

823,8

 

1.239,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

1.239,2

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

9.772,0

Totaal Internationale samenwerking

1.547,0

Stand Najaarsnota 2020

11.319,0

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

636,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Perceptiekostenvergoeding zonnepanelen

164,8

 

164,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

164,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

801,3

Totaal Internationale samenwerking

81,6

Stand Najaarsnota 2020

882,8

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

DAB 8

Bijstelling van de BNI-afdracht als onderdeel van de EU-afdrachten als gevolg van Draft Amending Budget. Dit betreft DAB 8, voor de ontwikkeling en aanschaf van vaccins binnen het Emergency Support Instrument (ESI) en voor extra betalingen als gevolg van het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

DAB 9

Bijstelling van de BNI-afdracht als onderdeel van de EU-afdrachten als gevolg van Draft Amending Budget. Dit betreft DAB 9 voor extra middelen voor het Solidariteitsfonds.

Invoerrechten zonnepanelen

Dit betreft een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden. Dit is afhankelijk van het land van oorsprong en/of land van verzending van de zonnecellen op deze panelen. Nederland draagt onder voorbehoud af om de oploop van de potentiële renterekening tegen te gaan en een constructieve dialoog met de Europese Commissie op te starten. Mocht de dialoog niet tot herziening van het standpunt van de Commissie leiden dan zal Nederland voor het onder voorbehoud betaalde bedrag een procedure aanhangig maken bij het Hof van Justitie. Over deze afdracht wordt een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10.

Perceptiekostenvergoeding zonnepanelen

Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.

Licence