Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

72,2

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Ramingsbijstelling uitgaven bestrijding t.b.v. de najaarsnota

38,0

Diversen

4,3

 

42,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

42,3

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

114,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

104,7

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Ramingsbijstelling ontvangsten lnv t.b.v. de najaarsnota

38,0

Diversen

1,7

 

39,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

39,7

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

144,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

144,4

Uitgaven

Technische mutaties

Ramingsbijstelling uitgaven bestrijding t.b.v. de najaarsnota

Dit betreft een verhoging van de uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven.

Diversen

Deze post bevat verschillende ramingsbijstellingen op de begroting van het Diergezondheidsfonds, waaronder een opwaartse bijstelling voor basis-monitoring.

Ontvangsten

Technische mutaties

Ramingsbijstelling ontvangsten LNV t.b.v. de najaarsnota

Tegenover de hogere uitgaven in verband met de ruimingskosten van met COVID-19 besmette nertsenbedrijven staan hogere ontvangsten vanuit de begroting van LNV.

Licence