Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6.236,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 hoofdwegennet

103,0

 

103,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 hoofdwegennet

172,6

Saldo 2020 spoorwegen

129,5

Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 72,5

Diversen

‒ 84,5

 

145,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

248,2

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

6.485,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

6.485,1

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6.236,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 hoofdvaarwegennet ontvangsten

‒ 44,4

Diversen

‒ 48,3

 

‒ 92,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 92,7

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

6.144,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

6.144,2

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2020 hoofdwegennet

Op het hoofdwegennet wordt een overschrijding verwacht van 103 miljoen euro op het beheer en onderhoud als het gevolg van tegenvallers op BenO hoofdwegen. Via een negatieve eindejaarsmarge wordt dit meegenomen naar 2021.

Technische mutaties

Saldo 2020 hoofdwegennet

De voorlopige realisatiecijfers op het Infrastructuurfonds laten een overschrijding zien van ca. 111 miljoen euro op het hoofdwegennet. Dit hangt voor een groot deel samen met de overprogrammering die op het IF wordt gehanteerd op aanlegbudgetten. Daarnaast is er sprake van versnelde uitgaven voor het strategisch plan verkeersveiligheid. Over de gehele looptijd van het fonds leidt dit niet tot overschrijding, aangezien de programmering in latere jaren (2021 en 2023) hierop wordt aangepast.

Saldo 2020 Spoorwegen

De voorlopige realisatiecijfers op het Infrastructuurfonds laten een overschrijding zien van ca. 153 miljoen euro op het spoorartikel. Dit hangt voor een groot deel samen met de overprogrammering die op het IF wordt gehanteerd op aanlegbudgetten. Over de gehele looptijd van het fonds leidt dit niet tot overschrijding, aangezien de programmering in latere jaren (2021 en 2023) hierop wordt aangepast.

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

Op het artikel verkenningen, reserveringen en investeringsruimte is per saldo sprake van onderuitputting. De grootste componenten hiervan zijn ca. 56 miljoen euro aan reserveringen voor o.a. slimme/duurzame mobiliteit (24 miljoen euro) en enkele projecten zoals de A2 Deil-Vught (12 miljoen euro) en het programma SBaB (10 miljoen euro) die in 2020 niet meer tot uitgaven leiden.

Diversen

Het gaat hier anderzijds om verschillende desalderingen die voornamelijk samenhangen met overboekingen van het Infrastructuurfonds naar de begroting van H12 en naar andere begrotingen. De voornaamste zijn:

  • Een desaldering van 27,6 miljoen euro t.b.v. een specifieke uitkering voor de Energiehaven Ijmond;

  • Een desaldering van 24,5 miljoen euro t.b.v. een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt;

  • Een overboeking van 7,8 miljoen euro aan het BTW-compensatiefonds samenhangend met het Traject Rotterdamsebaan.

Daarnaast gaat het om enkele kleinere saldomutaties.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Saldo 2020 hoofdvaarwegennet ontvangsten

Op het hoofdvaarwegennet vallen de ontvangsten ca. 44 miljoen euro lager uit dan geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang Ijmond (42,2 miljoen euro). De ontvangsten worden pas op een later moment voorzien.

Diversen

Onder deze post vallen voornamelijk de desalderingen die reeds onder «uitgaven» toegelicht staan. Daarnaast vallen de lagere ontvangsten vanuit de gemeente Haarlemmermeer voor het project A4/9 Badhoevendorp (15,9 miljoen euro) onder deze post.

Licence