Base description which applies to whole site

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

‒ 362,5

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Correctie onderuitputting resterende lpo aanvullende post

65,3

Onderuitputting l108 gasfonds groningen

‒ 35,6

Onderuitputting reservering compensatie zeeland

‒ 70,9

Onderuitputting reservering digitale veiligheid

‒ 201,0

Onderuitputting reservering groningen

‒ 19,0

Onderuitputting reservering wederopbouw sint maarten

‒ 101,1

Onderuitputting resterende lpo aanvullende post

‒ 65,3

Onderuitputting resterende lpo aanvullende post 2019 tranche

‒ 33,3

Onderuitputting resterende lpo aanvullende post 2020 tranche

‒ 25,4

Onderuitputting urgenda middelen

‒ 30,0

Diversen

‒ 8,6

 

‒ 524,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Invullen in=uit taakstelling rijksbegroting

100,0

Tegenboeken reservering investeringspakket julibrief

‒ 150,0

 

‒ 50,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Onderuitputting reservering inkomstenderving gemeenten

‒ 130,0

Onderuitputting reservering solvabilitietsfonfds

‒ 50,0

Onderuitputting reservering tegemoetkoming dierentuinen

‒ 39,0

Overboeking noodvoorraad beschermingsmiddelen

‒ 69,3

Overboeking reservering wederopbouw sint maarten derde tranche

‒ 76,6

Reservering aanvullend inkomstenderving gemeenten

30,0

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief defen

60,0

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief jenv

60,0

Diversen

‒ 4,1

 

‒ 219,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 794,0

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

‒ 1.156,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2020

‒ 1.156,4

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

‒ 362,5

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

‒ 541,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

‒ 541,4

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Onderuitputting L108 Gasfonds Groningen

De middelen die bij het Regeerakkoord waren gereserveerd voor het gasfonds Groningen in 2020, zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze worden middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering compensatie Zeeland

De middelen die waren gereserveerd voor de compensatie van Zeeland in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze worden middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering Digitale Veiligheid

De middelen die waren gereserveerd voor Digitale Veiligheid in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze worden middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering Groningen

De middelen die waren gereserveerd voor Groningen in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze worden middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering wederopbouw Sint Maarten

De middelen die waren gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze worden middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering LPO aanvullende Post

Op de Aanvullende Post wordt lpo gereserveerd voor de lpo-gevoelige reeksen. Een deel van deze middelen is in 2020 niet tot besteding gekomen en wordt nu geboekt als onderuitputting. Deze onderuitputting wordt deels ingezet om de overschrijfding bij Najaarsnota te kunnen dekken.

Onderuitputting Urgenda middelen

De middelen die waren gereserveerd voor Urgenda in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze worden middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Diversen

Dit betreft o.a. onderuitputting op de gereserveerde middelen voor stikstof, die ook via de extra eindejaarsmarge mee worden genomen naar 2021.

Beleidsmatige mutaties

Invullen in=uit taakstelling rijksbegroting

De in=uit taakstelling is met 100 mln. in gevuld.

Tegenboeken reservering investeringspakket julibrief

Bij de Julibrief is voor 150 miljoen euro aan corona-uitgaven ingepast onder het uitgavenplafond, o.a. op de begroting van JenV, Defensie en VWS. Dit zijn corona-uitgaven. Daarom is besloten om voor deze uitgaven alsnog het plafond te corrigeren. De RvS heeft namelijk aangegeven dat de budgettaire gevolgen van de coronacrisis moeilijk te volgen zijn in de Miljoennota. Het behandelen van de corona-uitgaven van de Julibrief op dezelfde wijze (plafondcorrectie) als andere corona-maatregelen draagt bij aan een beter inzicht van de corona-uitgaven.

Technische mutaties

Onderuitputting reservering inkomstenderving gemeenten

De middelen die waren gereserveerd voor de inkomstenderving voor gemeenten in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn nog niet overgeheveld. De middelen worden nu afgeboekt als onderuitputting in 2020, maar zullen volgend jaar weer worden toegevoegd aan de Aanvullende post voor 2021. 

Onderuitputting reservering solvabiliteitsfonds

De middelen die waren gereserveerd voor het solvabiliteitsfonds in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn nog niet overgeheveld in afwachting van nadere uitwerking van de regeling. De middelen worden nu afgeboekt als onderuitputting in 2020, maar zullen volgend jaar weer worden toegevoegd aan de Aanvullende post voor 2021. 

Onderuitputting reservering tegemoetkoming dierentuinen

De middelen die waren gereserveerd voor de tegemoetkoming dierentuinen in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn nog niet overgeheveld in afwachting van nadere uitwerking van de regeling. De middelen worden nu afgeboekt als onderuitputting in 2020, maar zullen volgend jaar weer worden toegevoegd aan de Aanvullende post voor 2021. 

Overboeking noodvoorraad beschermingsmiddelen

Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post naar de begroting van JenV. Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 miljoen euro. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen.

Overboeking reservering wederopbouw Sint Maarten derde tranche

Dit betreft een overboeking van middelen voor de wederopbouw op Sint Maarten vanaf de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën naar de begroting van Koninkrijksrelaties. De middelen worden vanaf de begroting van Koninkrijksrelaties overgeboekt naar het Trust Fund bij de Wereldbank.

Reservering aanvullend inkomstenderving gemeenten

Naar aanleiding van verscherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus heeft het kabinet aandacht voor de extra kosten bij gemeenten. De verwachting is dat de inkomstenderving van gemeenten verder op zal lopen dan de hiervoor eerder gereserveerde 100 miljoen euro. De reservering wordt nu verhoogd met 150 miljoen euro, tot in totaal 250 miljoen euro. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op gemeentelijk niveau, zal de uitkering verder worden uitgewerkt. Mocht dit bedrag alsnog niet nodig blijken dan vloeien de middelen weer terug naar de schatkist.

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief Defensie

Dit betreft het terugdraaien van de investeringen bij julibrief onder het plafond, deze worden nu als corona uitgave gelabeld en als plafondcorrectie verwerkt. Hiervoor moest de oorspronkelijke overboeking van de Aanvullende Post naar Defensie worden tegen geboekt

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief JenV

Dit betreft het terugdraaien van de investeringen bij julibrief onder het plafond, deze worden nu als corona uitgave gelabeld en als plafondcorrectie verwerkt. Hiervoor moest de oorspronkelijke boeking van de Aanvullende Post naar JenV worden tegen geboekt.

Diversen

Dit betreft diverse overhevelingen van middelen op de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen. Het gaat onder andere om middelen voor naar LNV voor stikstof, middelen naar BZK voor de compensatie van Zeeland en middelen naar JenV voor het programma DG Covid-19.

Licence