Base description which applies to whole site
+

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

‒ 6.432,4

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

‒ 6.432,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

‒ 6.432,4

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2.020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

‒ 6.432,4

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

‒ 6.432,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

‒ 6.432,4

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het brutoboeken van bijdragen. Het brutoboeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur & Waterstaat aan het Infrastructuurfonds.

Licence