Base description which applies to whole site

5 Budgettaire kerngegevens

Tabel 5.1 geeft een totaaloverzicht van de budgettaire kerngegevens bij Najaarsnota 2021. In tegenstelling tot de voorgaande paragrafen van deze Najaarsnota gaat het in onderstaande tabel niet om mutaties ten opzichte van de Miljoenennota 2022, maar om begrote standen voor het jaar 2021.

Tabel 5.1 Budgettaire kerngegevens

(in miljarden euro, tenzij anders aangegeven)

2021

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

316,1

  

Reguliere netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

317,4

Rijksbegroting

153,3

Sociale zekerheid

88,1

Zorg

76,0

  

Steunmaatregelen corona relevant voor het EMU-saldo (uitgaven)

36,3

Overige netto-uitgaven en correcties relevant voor het EMU-saldo

3,5

  

Totale netto-uitgaven relevant voor het EMU-saldo

357,1

  

EMU-saldo centrale overheid

‒ 41,0

EMU-saldo decentrale overheden

‒ 2,3

  

EMU-saldo collectieve sector

‒ 43,3

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

‒ 5,1%

  

EMU-schuld collectieve sector

479,3

EMU-schuld collectieve sector (in procenten bbp)

56,4%

  

Bruto binnenlands product (bbp)

850

Hoe deze standen zijn gewijzigd sinds de Miljoenennota 2022 wordt toegelicht in de voorgaande paragrafen van deze Najaarsnota. De inkomsten worden besproken in paragraaf 3 en de uitgaven onder het uitgavenplafond in paragraaf 2.

Naast de plafondrelevante uitgaven zijn er ook uitgaven die niet onder het uitgavenplafond vallen, maar wel relevant zijn voor het EMU-saldo. Deze posten zijn opgenomen onder «overige netto-uitgaven en correcties relevant voor het EMU-saldo» in tabel 5.1. Op deze uitgaven zijn geen grote wijzigingen geweest sinds de Miljoenennota.

Licence