Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

10.387,10

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Controle boekhouding tem

123,6

Diversen

‒ 1,2

 

122,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

122,5

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

10.509,60

Totaal Internationale samenwerking

1.524,90

Stand Najaarsnota 2021

12.034,50

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

820

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Perceptiekostenvergoeding controle boekhouding tem

26,1

 

26,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

26,1

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

846,1

Totaal Internationale samenwerking

67,9

Stand Najaarsnota 2021

914

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Controle boekhouding TEM

Naar aanleiding van een recente controle van de TEM-boekhouding (Traditioneel Eigen Middelen) bij de Douane heeft de Europese Commissie (EC) verzocht om een nabetaling. Nederland aanvaardt aansprakelijkheid voor een bedrag van 12,7 miljoen euro aan TEM. Daarnaast stelt Nederland een bedrag van 110,9 miljoen euro onder voorbehoud ter beschikking aan de EU om de oploop van de vertragingsrente te stoppen. Over TEM-afdrachten ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding, waardoor de nettobetaling 97,5 miljoen euro bedraagt.

Diversen

In de zesde aanvullende Europese begroting (Draft Amending Budget 6, DAB6) valt de raming van de plasticafdracht ca. 20 miljoen euro hoger uit. Dit betekent dat de bni-afdrachten, het sluitstuk van de EU-begroting, lager uitvallen. Hierdoor daalt de Nederlandse bni-afdracht met 1,2 miljoen euro in 2021.

Ontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Perceptiekostenvergoeding controle boekhouding TEM

Nederland draagt naar aanleiding van een onderzoek door de Europese Commissie een TEM-hoofdsom van 123,6 miljoen euro af, waarvan 110,9 miljoen onder voorbehoud. Conform de TEM-systematiek ontvangt Nederland een perceptiekostenvergoeding over deze afdracht. Hierdoor bedraagt de nettobetaling 97,5 miljoen euro.

Licence