Base description which applies to whole site

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

0

  
  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

3.155,50

Stand Najaarsnota 2021

3.155,50

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

0,0

  
  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

57,3

Stand Najaarsnota 2021

57,3

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat volledig uit HGIS-uitgaven en -ontvangsten. Mutaties worden derhalve toegelicht onder Homogene Groep Internationale Samenwerking.

Licence