Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

2.520,10

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Au programma natuur

18

Diversen

13,9

 

31,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

31,9

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

2.552,00

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

2.552,00

PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

0,0

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2021

0,0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

AU Programma Natuur

Dit betreft een overboeking van het ministerie van LNV voor de Algemene Uitkering Programma Natuur naar het Provinciefonds.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties die onder het plafond Rijksbegroting onder de ondergrens vallen. Dit betreft onder andere middelen ter compensatie van de derving van inkomsten van toltunnels.

Licence