Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

7.430,60

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo aanleg spoor

‒ 25,4

Saldo hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

‒ 20,1

Saldo hoofdvaarwegennet geintegreerde contractvormen

‒ 25,1

Saldo hoofdvaarwegennet realisatie

‒ 29,3

Saldo hoofdvaarwegennet vervanging en renovatie

‒ 34,9

Saldo hoofdwegennet geintegreerde contractvormen

‒ 17,5

Saldo megaprojecten verkeer en vervoer zuidasdok

17,1

Saldo reservering hoofdwegennet

‒ 18,7

Saldo reserveringen spoor

‒ 48,7

Diversen

‒ 24,8

 

‒ 227,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

‒ 42

Diversen

‒ 53,6

 

‒ 95,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 322,8

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

7.107,80

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

7.107,80

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

7.430,60

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo hoofdwegennet

‒ 106,4

Saldo spoor

‒ 38,3

Diversen

‒ 17,6

 

‒ 162,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

‒ 42

Diversen

‒ 53,6

 

‒ 95,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 257,7

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

7.172,90

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

7.172,90

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Saldo aanleg spoor

De voorlopige realisatiecijfers op het spoorartikel laten een per saldo onderschrijding zien van circa 25 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meevaller op de programma’s spoorcapaciteit 2030, fietsparkeren en grensoverschrijdend spoorvervoer.

Saldo hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel beheer en onderhoud, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 20 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project overdracht Brokx-nat doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdvaarwegennet geïntegreerde contractvormen

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel geïntegreerde contractvormen, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 25 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project Zeetoegang IJmond doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdvaarwegennet realisatie

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel realisatie, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 30 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen.

Saldo hoofdvaarwegennet vervanging en renovatie

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel vervanging en renovatie, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 25 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project Waalbrug Nijmegen doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdwegennet geïntegreerde contractvormen

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdwegennet, onderdeel geïntegreerde contractvormen, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 18 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project A15 Maasvlakte-Vaanplein doorschuift naar 2022.

Saldo megaprojecten verkeer en vervoer Zuidasdok

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel megaprojecten, project Zuidasdok, laten een per saldo overschrijding zien van circa 17 miljoen euro vanwege hogere kosten door het omzetten van Project naar Programma.

Saldo reservering hoofdwegennet

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel verkenningen, reserveringen en investeringsruimte, onderdeel hoofdwegennet, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 20 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven op het programma Slimme Duurzame Mobiliteit.

Saldo reserveringen spoor

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel verkenningen, reserveringen en investeringsruimte, onderdeel reserveringen spoor, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 50 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat de middelen voor het pakket Zeeland vanaf 2022 tot betaling komen.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Saldo hoofdwegennet

Op het artikel hoofdwegennet zijn de ontvangsten ruim 100 miljoen euro lager. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat een bijdrage van circa 80 miljoen euro van de provincie Groningen doorschuift naar 2022.

Saldo spoor

Op het artikel spoorwegen zijn de ontvangsten circa 40 miljoen euro lager. Een verwachte ontvangst van het Havenbedrijf Rotterdam wordt waarschijnlijk in 2022 betaald.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee-en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence