Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

42,9

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

3,6

 

3,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

3,6

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

46,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

46,5

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

83,6

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

1,4

 

1,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

1,4

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

85

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

85

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

Deze diversenpost bevat verschillende bijstellingen van prognoses. Zo is onder andere de prognose voor bestrijding van dierziekten naar boven bijgesteld met 2,6 miljoen euro vanwege bestrijding van vogelgriep.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Deze post bevat twee bijstellingen van prognoses. Zo is de prognose voor ontvangsten van de sector naar boven bijgesteld met 3,7 miljoen euro vanwege een ontvangst uit de rundersector als gevolg van afronding van de vorige convenantperiode. Daarnaast is de prognose voor ontvangsten uit de EU naar beneden bijgesteld met 2,3 miljoen euro vanwege een sanctie opgelegd door de EU.

Licence