Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

57,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1

 

1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

1

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

58,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

58,6

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

0

  
  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2021

0

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten, zijn voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid over het vierde kwartaal 2021. De middelen worden verstrekt via de vrije uitkering.

Licence