Base description which applies to whole site
+

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

1.405,60

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo ijsseldelta fase 2

41,4

Saldo investeren in waterkwaliteit

‒ 17,6

Saldo investeren in waterveiligheid

‒ 135,5

Diversen

‒ 14,6

 

‒ 126,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

13,5

 

13,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

‒ 112,8

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

1.292,80

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

1.292,80

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2022 (excl. IS)

1.405,60

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

6

 

6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

13,5

 

13,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2022

19,5

  

Stand Najaarsnota 2021 (subtotaal)

1.425,10

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Najaarsnota 2021

1.425,10

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2021 ijsseldelta fase 2

De voorlopige realisatiecijfers op het project IJsseldelta fase 2 laten een per saldo overschrijding zien van circa 42 miljoen euro doordat uitgaven uit 2022 in 2021 zijn gedaan.

Saldo 2021 investeren in waterkwaliteit

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel investeren in waterkwaliteit laten een per saldo onderuitputting zien van circa 18 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door vertraging als gevolg van PFAS en Covid-19.

Saldo 2021: investeren in waterveiligheid

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel investeren in waterveiligheid laten een per saldo onderuitputting zien van circa 135 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat er vertragingen optreden bij de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence