Base description which applies to whole site

Plafondtoets deelplafond Rijksbegroting

Tabel 2.5.2 Ontwikkeling uitgavenplafond Rijksbegroting
 

(in miljoenen euro; - is onderschrijding)

2022

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023

159.566

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

 

2

Overboekingen met plafonds Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen

‒ 36

3

Loon- en prijsbijstelling

‒ 5

4

Oekraïne

131

5

Norg Akkoord

669

6

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2022 (= 1 t/m 5)

160.325

   

7

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2023

155.098

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

 

8

Overboekingen met plafonds Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen

‒ 36

9

Loon- en prijsbijstelling

‒ 5

10

Oekraïne

131

11

Norg Akkoord

669

   
 

Uitgavenmutaties met beslag budgettaire ruimte

 

12

Tussenvariant prijsplafond van 1 november tot 1 januari

3.154

13

Voorschot tijdelijk prijsplafond

1.452

14

Kasschuif energietoelage

500

15

Asiel

200

16

Waterschade Limburg

‒ 176

17

Afpakken en boetes

376

18

EU-afdrachten

‒ 88

19

Dividenden staatsdeelnemingen

‒ 80

20

Rente-uitgaven

‒ 18

21

Onderuitputting

‒ 1.908

22

Invullen taakstellende onderuitputting

2.100

23

Invullen in = uit taakstelling

186

24

Studiefinanciering rente-ontvangsten

5

25

Reguliere uitgaven bij Najaarsnota 2022 (= 7 t/m 24)

161.559

   

26

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023 (= 7-1)

‒ 4.469

27

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2022 (= 25-6)

1.234

28

Uitgavenniveau corona bij Najaarsnota 2022

21.559

29

Totale uitgaven bij Najaarsnota 2022 (= 25+28)

183.118

De toets op het deelplafond Rijksbegroting laat een overschrijding bij Najaarsnota zien van 1.264 miljoen euro in 2022. Bij Miljoenennota 2023 was voor 2022 sprake van een onderschrijding van 4.469 miljoen euro.

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

8. Overboekingen met plafonds Sociale Zekerheid en Zorg

Het uitgavenplafond Rijksbegroting wordt bij de Najaarsnota met 36 miljoen euro neerwaarts bijgesteld voor overboekingen naar de deelplafonds Sociale Zekerheid, Zorg en Investeringen.

9. Loon- en prijsbijstellingen

Het uitgavenplafond wordt neerwaarts bijgesteld vanwege een correctie voor te veel ontvangen prijsbijstelling op het budget voor kwijtschelding van publieke schulden op de begroting van BZK.

10. Oekraïne

Dit betreft de uitgaven voor Oekraïne waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast. Deze uitgaven zijn met 131 miljoen euro omhoog bijgesteld. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door uitgaven aan winterization (162 miljoen euro), waarmee wordt bijgedragen aan het voorbereiden van Oekraïne op de aankomende winter (winterization) door de borging van elektriciteit en warmte voor bedrijven en huishoudens. Voor een uitgebreidere toelichting zie bijlage 4.

11. Norg Akkoord

Aan de hand van de in arbitrage vastgestelde berekeningswijze wordt na afloop van elk gasjaar berekend wat de vergoeding is die de Staat voor dat jaar moet betalen voor de gewijzigde inzet van de gasberging te Norg. Bij Miljoenennota 2023 was de vergoeding voor 2022 nog niet definitief, maar inmiddels is de hoogte van het bedrag vastgesteld door GasTerra. De uitgaven en ontvangsten die met de vergoeding samenhangen zijn op basis van de definitieve berekening naar boven bijgesteld, omdat de vastgestelde zomerprijs hoger uitviel dan verwacht bij Miljoenennota. Deze bijstelling wordt wederom via een plafondcorrectie verwerkt. Het betreft de posten 1) bijstelling ontvangsten Mijnbouwwet i.v.m. Norg Akkoord, 2) bijstelling Norg Akkoord vanwege gasprijs excl. btw en 3) bijstelling Norg Akkoord vanwege gasprijs (btw). De bijstelling in het dividend van EBN wordt bij Voorjaarsnota 2023 verwerkt, aangezien dit een bijstelling voor 2023 betreft. De bijstelling voor de dividendontvangsten in 2023 alsmede toekomstige bijstellingen in de Norg-vergoeding worden via plafondcorrecties verwerkt.

Uitgavenmutaties binnen plafond Rijksbegroting

12. en 13.

Zie bijlage 2 voor een toelichting.

21. Onderuitputting

De totale onderuitputting over alle deelplafonds bedraagt 2,7 miljard euro. De oorzaken van de onderuitputting worden toegelicht in paragraaf 2.1. Van dit bedrag betreft 1,9 miljard euro onderuitputting op het deelplafond Rijksbegroting.

14. t/m 20. en 22. t/m 24.

Deze posten worden toegelicht in paragraaf 2.1.

Licence