Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

2.540,7

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

256,3

mutaties t/m Miljoenennota 2023

49,6

  

Stand Miljoenennota 2023

2.846,6

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 3,2

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 3,9

Corona

0,7

  
  

Stand Najaarsnota 2022

2.843,4

  

Uitgaven

Toelichting mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Bij Voorjaarsnota zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals de toevoeging van Coalitieakkoordmiddelen voor de compensatie van gederfde opcenten van 124 miljoen euro per jaar voor 2022 tot en met 2024 en een bijstelling van de accrestranche 2022 van 86 miljoen euro.

Toelichting mutaties t/m Miljoenennota 2023

Er hebben diverse overboekingen plaatsgevonden vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het provinciefonds, waaronder een overboeking van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit van 18,2 miljoen in 2022.

Technische mutaties

Overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het Provinciefonds, waaronder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 6,7 miljoen voor het programma Natuur inclusief na-isoleren. Tevens valt de onttrekking van 12,3 miljoen aan het Provinciefonds naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat hieronder. Deze overboeking is vanwege de indexering van de middelen voor projecten verkeer en vervoer.

Corona

Dit betreft een overheveling van middelen van de Aanvullende Post naar het Provinciefonds vanwege de inkomstenderving 2021 van twee toltunnels in de Provincies Zeeland en Zuid-Holland

Licence