Base description which applies to whole site

Mobiliteitsfonds

MOBILITEITSFONDS: UITGAVEN

In miljoen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

7.201,3

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

699,1

mutaties Miljoenennota 2023

387,1

  

Stand Miljoenennota 2023

8.287,6

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 281,2

Saldo 2022

‒ 289,2

Desalderingen

8,0

  

Stand Najaarsnota 2022

8.006,4

MOBILITEITSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

7.201,3

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

699,1

mutaties Miljoenennota 2023

387,1

  

Stand Miljoenennota 2023

8.287,6

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 172,1

Saldo 2022

‒ 180,1

Desalderingen

8,0

  

Stand Najaarsnota 2022

8.115,5

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota

De grootste mutaties worden verklaard door de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen. Voor het Mobiliteitsfonds gaat dit globaal om de volgende bedragen in 2022: 75 miljoen euro voor instandhouding infrastructuur en 300 miljoen euro voor de overheveling van infraprojecten uit het Nationaal Groeifonds.

Mutaties Miljoenennota 2023

De grootste mutaties worden verklaar door de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen voor fietsparkeren en veiligheid Rijks N-Wegen.

Technische mutaties Najaarsnota

Saldo 2022

De voorlopige realisatiecijfers laten een voordelig saldo zien van circa 290 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door kasvertraging op diverse projecten op het hoofdwegennet van ruim 130 miljoen euro en op spoorwegen van ruim 155 miljoen euro.

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties Najaarsnota

Saldo 2022

De voorlopige realisatiecijfers laten een nadelig saldo zien van circa 180 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een ontvangst van de provincie Groningen van circa 110 miljoen euro naar verwachting in 2023 binnenkomt en niet in 2022.

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.

Licence