Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

42,4

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

4,9

Mutaties Miljoenennota 2023

6,7

  

Stand Miljoenennota 2023

54,0

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

8,3

Overboekingen met andere begrotingen

8,3

  

Stand Najaarsnota 2022

62,3

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreffen de coalitieakkoordmiddelen voor het verbeteren van de bestaanszekerheid en het verminderen van de armoede in Caribisch Nederland. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling bij voorjaarsnota overgeboekt.

Mutaties miljoenennota 2023

Deze post bevat voornamelijk overboekingen vanaf de begroting Koninkrijksrelaties naar het BES-fonds waaronder een structurele toevoeging van 1 miljoen aan het BES-fonds waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Den Berg en Kuiken (Kamerstukken II 2021/22, 35925-IV, nr. 58) die oproept tot een verhoging van de vrije uitkering aan Saba.

Technische mutaties

Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft BES fonds bijdrage aan openbaar lichaam Bonaire voor de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (eerste fase) en (concept) uitvoeringsagenda Bonaire en Saba.

Licence