Base description which applies to whole site

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN

In miljoen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

1.328,4

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

198,9

mutaties Miljoenennota 2023

64,1

  

Stand Miljoenennota 2023

1.591,5

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 61,2

Saldo 2022

‒ 72,7

Desalderingen

11,5

  

Stand Najaarsnota 2022

1.530,3

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

1.328,4

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

198,9

mutaties Miljoenennota 2023

64,1

  

Stand Miljoenennota 2023

1.591,5

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

24,6

Saldo 2022

13,2

Desalderingen

11,5

  

Stand Najaarsnota 2022

1.616,1

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota

De grootste mutaties worden verklaard door de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen (20 miljoen euro voor instandhouding infrastructuur) en het toevoegen van het positieve saldo uit 2021.

Mutaties Miljoenennota 2023

De grootste mutaties worden verklaard door het toevoegen van de loon-en prijsbijstelling (circa 60 miljoen euro).

Technische mutaties

Saldo 2022

De voorlopige realisatiecijfers laten een voordelig saldo zien van circa 72 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door vertraging in de betalingen bij het project Afsluitdijk.

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties Najaarsnota

Saldo 2022

De voorlopige realisatiecijfers laten een voordelig saldo zien van circa 13 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door terugbetaling van te veel betaalde subsidies voor het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Desalderingen

Deze post bestaat uit diverse kleine desalderingen.

Licence