Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Volledige belasting- en premieontvangsten

Tabellen 5.1 en 5.2 laten de volledig uitgesplitste raming van de belasting- en premieontvangsten van de Miljoenennota 2023 en de Najaarsnota 2022 zien, respectievelijk op EMU-basis en op kasbasis. Tabel 5.2 bevat op de laatste regels de aansluiting naar de totaalraming op EMU-basis.

Tabel 5.1 Belasting- en premieontvangsten 2022 op EMU-basis
 

MN2023

NJN2022

Verschil

Indirecte belastingen

105.932

104.572

‒ 1.359

Invoerrechten

4.636

4.988

352

Omzetbelasting

72.698

71.854

‒ 845

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.505

1.414

‒ 91

Accijnzen

11.156

10.870

‒ 286

- Accijns van lichte olie

3.697

3.516

‒ 181

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.291

3.171

‒ 121

- Tabaksaccijns

2.975

2.975

0

- Alcoholaccijns

384

384

0

- Bieraccijns

453

468

15

- Wijnaccijns

356

356

0

Overdrachtsbelasting

4.985

4.558

‒ 426

Assurantiebelasting

3.420

3.450

30

Motorrijtuigenbelasting

4.325

4.366

40

Belastingen op een milieugrondslag

1.470

1.180

‒ 291

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

249

239

‒ 10

- Energiebelasting

721

450

‒ 271

- Waterbelasting

331

321

‒ 10

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

169

169

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

261

275

14

Belasting op zware motorrijtuigen

221

221

0

Verhuurderheffing

784

925

141

Bankbelasting

470

472

2

    

Directe belastingen

126.195

130.117

3.922

Inkomstenbelasting

10.295

8.687

‒ 1.609

Loonbelasting

68.634

68.144

‒ 490

Dividendbelasting

5.609

5.209

‒ 400

Kansspelbelasting

804

768

‒ 35

Vennootschapsbelasting

38.274

38.452

178

Bronbelasting op rente en royalty's

27

22

‒ 5

Schenk- en erfbelasting

2.552

2.402

‒ 150

Solidariteitsbijdrage

0

6.433

6.433

    

Overige belastingontvangsten

289

319

30

    

Totaal belastingen

232.416

235.009

2.593

    

Premies volksverzekeringen

39.805

40.288

483

Premies werknemersverzekeringen

76.958

76.958

0

waarvan zorgpremies

47.652

47.652

0

    

Totaal belasting- en premieontvangsten

349.180

352.255

3.076

Tabel 5.2 Belasting- en premieontvangsten 2022 op kasbasis
 

MN2023

NJN2022

Verschil

Indirecte belastingen

104.708

103.409

‒ 1.299

Invoerrechten

4.562

4.912

350

Omzetbelasting

71.680

70.678

‒ 1.002

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.508

1.288

‒ 220

Accijnzen

11.180

10.955

‒ 225

- Accijns van lichte olie

3.719

3.599

‒ 120

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.325

3.205

‒ 120

- Tabaksaccijns

2.947

2.947

0

- Alcoholaccijns

386

386

0

- Bieraccijns

451

466

15

- Wijnaccijns

352

352

0

Overdrachtsbelasting

4.675

4.425

‒ 250

Assurantiebelasting

3.391

3.421

30

Motorrijtuigenbelasting

4.277

4.357

80

Belastingen op een milieugrondslag

1.712

1.492

‒ 220

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

255

245

‒ 10

- Energiebelasting

975

775

‒ 200

- Waterbelasting

328

318

‒ 10

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

153

153

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

254

269

15

Belasting op zware motorrijtuigen

216

216

0

Verhuurderheffing

783

924

141

Bankbelasting

470

472

2

    

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

126.044

123.549

‒ 2.495

Inkomstenbelasting

10.371

8.762

‒ 1.609

Loonbelasting

68.334

67.839

‒ 494

Dividendbelasting

5.609

5.209

‒ 400

Kansspelbelasting

775

760

‒ 15

Vennootschapsbelasting

38.352

38.530

178

Bronbelasting op rente en royalty's

51

46

‒ 5

Schenk- en erfbelasting

2.552

2.402

‒ 150

Solidariteitsbijdrage

0

0

0

    

Overige belastingontvangsten

294

324

30

    

Totaal belastingen op kasbasis

231.046

227.282

‒ 3.764

    

Premies volksverzekeringen

39.668

40.148

480

Premies werknemersverzekeringen

77.183

77.183

0

    

Aansluiting naar EMU (KTV)

1.282

7.643

6.360

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

349.180

352.255

3.076

Licence