Base description which applies to whole site

Algemene Zaken en De Koning

I De Koning: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

56

  

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

56

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

2

  

Stand Najaarsnota

2

Uitgaven

Technisch

Dit betreft de doorbelasting van de middelen van de begroting van Algemene Zaken naar de begroting van de Koning. Het betreft extra middelen in verband met Open Overheid voor het Kabinet van de Koning ter hoogte van 30 duizend euro. Daarnaast zijn de kosten voor centrale inkoopvoorziening (duizend euro) doorbelast vanuit de begroting van Algemene Zaken.

Ontvangsten

Er zijn sinds de Miljoenennota geen wijzigingen in de ontvangsten.

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

94

  

Mee- en tegenvallers

‒ 1

Meevaller CTIVD personeel

‒ 1

  

Technisch

0

Overboekingen met andere begrotingen

0

  

Stand Najaarsnota

93

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

8

  

Mee- en tegenvallers

1

Meevaller hogere ontvangsten DPC

1

  

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

9

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Meevaller CTIVD personeel

Er is een meevaller van 500 duizend euro ontstaan bij de Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) door onder andere de vertraagde behandeling van de spoedwet in de Tweede Kamer en arbeidsmarktkrapte.

Technisch

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bevat diverse overboekingen met o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën, ten behoeve van de kosten voor een centrale inkoopvoorziening, additioneel budget in verband met Open Overheid en een bijdrage voor financiële expertise.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Meevaller hogere ontvangsten DPC

Er is een meevaller op de ontvangsten ontstaan door een hogere overheadvergoeding, die het departement heeft ontvangen van haar agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Technisch

Dit betreft de doorbelasting van middelen van de begroting van AZ naar de begroting van de Koning ten behoeve van Open Overheid en kosten voor een centrale inkoopvoorziening.

Licence