Base description which applies to whole site

Gemeentefonds en Provinciefonds (inclusief accres)

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

41.897

  

Besluitvorming

104

Uitvoeringskosten omgevingswet

104

  

Overboekingen met andere begrotingen

68

Meerkosten Oekraine sociaal domein

20

Overige overboekingen met andere begrotingen

48

  

Technisch

0

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

42.068

Uitgaven

Besluitvorming

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Betreft het vrijgeven van de op de Aanvullende Post gereserveerde middelen in 2023 voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. Het gaat om een incidentele tegemoetkoming van 103,7 miljoen euro in de transitiekosten die gemeenten maken in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Overboekingen met andere begrotingen

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

Dit betreft een overboeking van het ministerie van VWS voor de decentralisatie-uitkering Meerkosten Oekraïne sociaal domein[RG((2] . Dit gaat om een bedrag van 20,2 miljoen euro.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het Gemeentefonds. Hiervan is de grootste overboeking 12,1 miljoen euro vanuit het ministerie van JenV voor het faciliteitenbesluit opvangcentra[AB((3] . 

Technisch

Deze post betreft enkele technische correcties die per saldo op nul sluiten.

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2023

Stand Miljoenennota

0

  

Mutaties bij Najaarsnota

0

  

Stand Najaarsnota 2023

0

Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

3.108

  

Overboekingen met andere begrotingen

22

Restauraties grote monumenten

15

Overige overboekingen met andere begrotingen

7

  

Stand Najaarsnota

3.130

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Restauraties grote monumenten

Dit betreft een overboeking vanuit het ministerie van OCW voor de decentralisatie-uitkering Restauraties grote monumenten. Dit gaat om een bedrag van 15,0 miljoen euro.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het provinciefonds.

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2023

Stand Miljoenennota

0

  

Mutaties bij Najaarsnota

0

  

Stand Najaarsnota 2023

0

Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn er geen mutaties geweest.

Licence