Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (inclusief Diergezondheidsfonds)

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

3.040

  

Mee- en tegenvallers

‒ 305

Grondbank

‒ 90

Onderuitputting legalisatie PAS-melders door provincies

‒ 215

Overige mee- en tegenvallers

0

  

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 23

Overboeking BES-fonds uitvoering milieubeleidsplan

‒ 8

Overboeking gemeentefonds uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak

‒ 10

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 5

  

Desalderingen

18

Desalderingen

18

  

Technisch

‒ 2

Technisch

‒ 2

  

Stand Najaarsnota

2.728

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

147

  

Desalderingen

18

Terugontvangst Maatregel Gerichte Aankoop

7

Desaldering CO2-heffing Glastuinbouw

3

Onttrekking begrotingsreserve landbouw

3

Overige desalderingen

6

  

Technisch

0

Technisch

0

  

Stand Najaarsnota

166

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Grondbank

Er zijn minder grondaankopen gedaan dan vooraf werd verwacht, is er € 90 miljoen onderuitputting ingeleverd.

Onderuitputting legalisatie PAS-melders door provincies

Er is budget beschikbaar gesteld aan de provincies om maatregelen te nemen zodat PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden. Van deze regeling is minder gebruik gemaakt dan gedacht, daarom wordt het budget teruggegeven aan het ministerie van LNV. Dit budget wordt door LNV afgeboekt.

Overige mee-en tegenvallers

Dit betreft een aantal kleine mee-en tegenvallers.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboeking BES-fonds uitvoering milieubeleidsplan

Dit betreft een bijdrage aan het BES-fonds voor openbaar lichaam Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en de uitvoeringsagenda's Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Overboeking gemeentefonds uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak

Dit betreft een storting in het Gemeentefonds ten behoeve van de uitvoeringskosten van de gemeenten in het kader van de gebiedsgerichte aanpak en de (mede)ontwikkeling van de gebiedsprogramma's voor 2023.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een aantal kleine overboekingen.

Desalderingen

Dit betreft een aantal kleine desalderingen.

Technisch

Dit betreft een aantal kleine technische mutaties.

Niet-belastingontvangsten

Desalderingen

Terugontvangst Maatregel Gerichte Aankoop

Provincie Noord-Holland heeft aangeven geen gebruik te maken van deze tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop en heeft het voorschot op de SPUK teruggestuurd naar LNV.

Desaldering CO2-heffing Glastuinbouw

In het convenant CO2-emissieruimte heeft Glastuinbouw Nederland namens de sector met de overheid afspraken gemaakt over de jaarlijkse maximale CO2-emissie. Bij overschrijding van de CO2-emissieruimte wordt per individuele glastuinbouwer een heffing opgelegd op basis van de uitstoot van het bedrijf. Het CO2-emissieplafond 2021 is overschreden. Daarvoor krijgen tuinders in 2023 een heffing opgelegd.

Onttrekking begrotingsreserve landbouw

Dit betreft een onttrekking uit de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van het flankerend beleid pelsdierhouders.

Overige desalderingen

Dit betreft een aantal kleine desalderingen

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

44

  

Niet-plafondrelevant

0

Niet-plafondrelevant

0

  

Stand Najaarsnota

44

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro's

2023

  

Stand Miljoenennota

72

  

Stand Najaarsnota

72

Uitgaven

Niet plafondrelevant

Niet plafondrelevant

Dit betreft een aantal interne reallocaties binnen het Diergezondheidsfonds.

Niet-belastingontvangsten

Er zijn geen wijzingen in de ontvangsten ten opzichte van Miljoenennota.

Licence