Base description which applies to whole site

2.1.3 Plafondtoets deelplafond Zorg

Deze paragraaf bevat de plafondtoets van het deelplafond Zorg.

Tabel 2.1.3 Ontwikkeling uitgaven plafond Zorg

(in miljoenen euro; - is onderschrijding)

2023

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024

89.622

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond n.a.v.:

 

2

Overboekingen met plafond Rijksbegroting

0

3

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 1 t/m 2)

89.622

   

4

Uitgaven bij Miljoenennota 2024

87.821

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

 

5

Totaal aanpassingen uitgavenplafond (2 )

0

   
 

Uitgavenmutaties met beslag op budgettaire ruimte

 

6

Actualisatie Zvw

‒ 193

7

Diversen

13

8

Uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 4 t/m 7)

87.642

   

9

Over-/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024 (= 4 - 1)

‒ 1.801

10

Over-/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (=8 ‒ 3)

‒ 1.980

11

Uitgavenniveau corona bij Miljoenennota 2024

40

12

Totale uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 8 + 11)

87.682

De toets op het deelplafond Zorg laat een onderschrijding bij Najaarsnota zien van ca. 2 miljard euro in 2023. Bij Miljoenennota 2024 was voor 2023 sprake van een onderschrijding van 1,8 miljard euro.

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

2. Overboekingen met plafond Rijksbegroting

Dit betreft een aantal overboekingen met het deelplafond Rijksbegroting. De grootste is het gevolg van een bijdrage van 0,5 miljoen euro aan de BES-eilanden voor het Actieplan 13+.

Uitgavenmutaties binnen plafond Zorg

6. Actualisatie Zvw

Op basis van de actuele cijfers van het Zorginstituut worden de uitgaven in de Zvw naar beneden bijgesteld. De Zvw-uitgaven worden in 2023 neerwaarts bijgesteld met 193 miljoen euro. De grootste meevallers doen zich voor in de medisch-specialistische zorg (152,3 miljoen euro) en de apotheekzorg (61,3 miljoen euro). De voornaamste tegenvaller zit in de grensoverschrijdende zorg (cumulatief 42,7 miljoen euro).

7. Diversen

Dit betreft onder meer een tegenvaller op de zorguitgaven in Caribisch Nederland (8,8 miljoen euro) door een toename in de medische uitzendingen en farmaceutische zorg. Verder vallen de uitvoeringskosten voor de VIPP5-regeling hoger uit (5,8 mijloen euro) en is er door een toename in het aantal abortussen meer beroep gedaan op de subisidieregeling Abortusklinieken dan geraamd (3,7 miljoen euro).

Licence