Base description which applies to whole site

Rijksfinancien.nl wordt het integrale portaal voor de financiële informatie van de Rijksoverheid. In het kader van de openbaarheid, controleerbaarheid en transparantie wordt de financiële open data actief ontsloten, gevisualiseerd en verbonden met andere informatiebronnen. De bestanden met open data worden per begrotingshoofdstuk bij het ministerie van Financiën aangeleverd in de templates zoals beschreven in de RBV. Het team achter Rijksfinancien.nl controleert de datasets voor publicatie, de verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de departementen.

De open data bestanden omvatten de publieke informatie zoals deze ook in de officiële stukken aan de Tweede Kamer worden gestuurd en licht hierbij met name de begrotingscijfers uit door deze te visualiseren en door de tijd volgbaar te maken.

De open data biedt bovendien verdieping aan deze cijfers door ook de ontvangers per instrument te publiceren. Uitzonderingen op de openbaarmaking van de ontvangersnamen geldt voor opdrachten, vanwege concurrentiegevoelige informatie, voor eigennamen zoals bij particulieren, ZZP’ers, V.O.F. vanwege de AVG, en voor informatie die onder de WOB 10.1 valt. Bij gebruik van de ontvangersdata moet in acht worden genomen dat niet alle instrumenten en ontvangersnamen zich lenen voor openbaarmaking. Bovendien kunnen verschillen in begrotingssystemen van de uitvoerende partij en het kas-verplichtingen stelsel ook voor verschillen in de data zorgen.

Naast de begrotingsstukken streven we ernaar begrotingsinformatie zo veel mogelijk op rijksfinancien.nl gebundeld aan te bieden. In dit kader publiceren we ook evaluaties en beleidsdoorlichtingen. Deze dataset wordt samengesteld door de verantwoordelijke afdeling. De datasets voor de themapagina’s worden ook hier als open data beschikbaar gesteld. 

Licence