Base description which applies to whole site

Begroting vs realisatie 2020

In 2020 is de Rijksbegroting meerdere keren aangepast aan de actualiteit. Hieronder staan de uitgaven zoals die in 2020 op de hoofdmomenten zijn gewijzigd. Hierbij kwam de ontwerpbegroting uit september 2019 (Prinsjesdag, dus met de miljoenennota), de 1e suppletoire begroting kwam in april 2020 met de Voorjaarsnota en de 2e suppletoire begroting volgde eind november 2020 bij Najaarsnota. De departementale jaarverslagen 2020 werden op 19 mei 2021, Verantwoordingsdag, opgeleverd samen met het Financieel Jaarverslag Rijk. Deze visualisatie laat zien hoe de uitgaven binnen de verschillende begrotingshoofdstukken en –artikelen zich door die momenten ontwikkeld hebben. 


Corona begroting vs realisatie

Licence