Base description which applies to whole site

Begroting vs realisatie 2021

In 2021 is de Rijksbegroting meerdere keren aangepast aan de actualiteit. Hieronder staan de uitgaven zoals die in 2021 op de hoofdmomenten zijn gewijzigd. Hierbij kwam de ontwerpbegroting uit september 2020 (Prinsjesdag, dus met de miljoenennota), de 1e suppletoire begroting kwam in april 2021 met de Voorjaarsnota en de 2e suppletoire begroting volgde eind november 2021 bij Najaarsnota. De departementale jaarverslagen 2021 werden op 18 mei 2022, Verantwoordingsdag, opgeleverd samen met het Financieel Jaarverslag Rijk. Deze visualisatie laat zien hoe de uitgaven binnen de verschillende begrotingshoofdstukken en –artikelen zich door die momenten ontwikkeld hebben. 


Corona begroting vs realisatie

Licence