Base description which applies to whole site

Corona garanties

Een garantie is een voorwaardelijke, financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid voordoet (realisatie van een risico). Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis extra garanties verstrekt om onzekerheden in de economie gedeeltelijk weg te nemen. 

Licence