Base description which applies to whole site

Corona leningen

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

Naast de uitgavenmaatregelen zijn er ook uitgaven aan leningen. Dit betreft uitgaven aan leningen die naar verwachting in latere jaren worden terugontvangen. Daarom zijn deze uitgaven aangemerkt als niet relevant voor het EMU-saldo. 


Leningen

Licence