Base description which applies to whole site

Coronamaatregelen per hoofdstuk

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

De coronamaatregelen beperkten het aanbod en de economische activiteit in veel sectoren. Daarom waren de automatische stabilisatoren onvoldoende om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het kabinet besloot al aan het begin van de coronacrisis in 2020 extra nood- en steunmaatregelen te nemen, zodat het verlies aan economische activiteit deels kon worden gecompenseerd. De uitgavenmaatregelen bedroegen al 27,8 miljard in 2020 en nog eens 31,1 miljard in 2021. Daarbij komen ook de inkomstenmaatregelen, leningen, en risico-regelingen. Om een indruk te geven van de omvang van de maatregelen zijn de uitgaven hier gepresenteerd in verhouding tot de reguliere maatregelen van de begrotingen. 

Deze visual toont het aandeel coronamaatregelen per begroting. In het drop-down menu hieronder kunnen tot vijf hoofdstukken worden geselecteerd. 

Licence