Base description which applies to whole site

Coronamaatregelen per hoofdstuk

Omdat door de coronamaatregelen het aanbod en de economische activiteit in veel sectoren werden beperkt, waren de automatische stabilisatoren onvoldoende om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Daarom heeft het kabinet besloten om extra nood- en steunmaatregelen te nemen, zodat het verlies aan economische activiteit deels kon worden gecompenseerd. De uitgavenmaatregelen bedroegen al 27,8 miljard, in combinatie met de inkomstenmaatregelen, leningen, en risico-regelingen komt het totaal uit op 46,8 miljard euro in 2020. Dat is meer dan de omvang van de begrotingen van Justitie en Veiligheid en Defensie bij elkaar.

Deze visual toont het aandeel coronamaatregelen per begroting. In het drop-down menu hieronder kunnen tot vijf hoofdstukken worden geselecteerd. 

Licence