Base description which applies to whole site

Tijdlijn noodmaatregelen

In 2020 is er continu gekeken naar de invulling en de omvang van de noodmaatregelen. Waar nodig zijn maatregelen opgeschaald of afgeschaald. Voor een overzicht van individuele maatregelen geeft de keuzebalk onder de figuur de mogelijkheid een selectie van maatregelen te kiezen. 


Corona tijdlijn

Licence