Base description which applies to whole site

Tijdlijn noodmaatregelen

In 2020 is er continu gekeken naar de invulling en de omvang van de noodmaatregelen. Waar nodig zijn maatregelen opgeschaald of afgeschaald. De visual laat de omvang van de maatregelen ten tijde van de vier begrotingsmomenten (voorjaarsnota, miljoenennota, najaarsnota en jaarverslag) zien. De tien grootste maatregelen zijn apart weergegeven, voor meer inzicht in de categorie overig de maatregelen hier vergeleken worden. 

Licence